privacy verklaring

Privacy verklaring 

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit houdt (o.a.) in dat u het recht heeft om te weten welke gegevens wij van u hebben, wat wij daar mee doen, hoe wij deze beveiligen en tevens kunt u een verzoek indienen om deze gegevens te wijzigen of verwijderen.
Door middel van deze privacyverklaring hopen wij u duidelijkheid te geven over bovenstaande punten. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zullen uw vraag binnen 2 weken beantwoorden.

Bouwkundig Ontwerp- en Adviesburo Heijnen.

Bouwkundig Ontwerp- en Adviesburo Heijnen, afgekort: BOAH of BOAHeijnen,  is gevestigd in Dalen (Provincie Drenthe) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 040.53105. Bouwkundig Ontwerp- en Adviesburo Heijnen is werkzaam als Bouwkundig bureau in de branche “Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies”.

Persoonsgegevens waarover wij beschikken

Door gebruik te maken van de diensten van Bouwkundig Ontwerp- en Adviesburo Heijnen,  beschikken wij over uw persoonsgegevens. De gegevens waarover wij beschikken zijn:
Uw voor- en achternaam
Uw adresgegevens
Uw e-mailadres
Uw telefoonnnummer
Uw bankrekeningnummer (i.v.m. betalingen)
Uw BSN (Burger Service Nummer)
Eventueel (indien u een bedrijf heeft) uw BTW-nummer

Waar gebruiken wij deze gegevens voor

Deze gegevens gebruikt BOAHeijnen voor de administratie en facturatie en uiteraard ook voor het verstrekken van projectgegevens aan betrokkenen.
Daarnaast kan het nodig zijn om uw gegevens te gebruiken in het geval van een vergunning-aanvraag.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens

Indien u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten, kunnen wij uw gegevens na 10 jaar verwijderen. Wij zijn wettelijk verplicht om uw gegevens 10 jaar te bewaren.

Bescherming van uw gegevens

De persoonsgegevens waarover wij beschikken zijn, uitgezonderd uw BSN, digitaal opgeslagen. De computers waar uw gegevens opstaan zijn beschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Indien (één van) deze computer(s) zou worden gestolen zullen wij aangifte doen van een zogenaamd “datalek” bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit zijn wij wettelijk verplicht.

Gegevens delen met derden

Voor de voortgang van projecten kan het nodig zijn om uw gegevens te delen met:
De gemeente
Een aannemer
Een installateur
Soortgelijke bedrijven en instanties
Indien uw gegevens worden gedeeld met anderen, zullen wij dit schriftelijk kenbaar maken. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat aangeven via info@BOAHeijnen.nl

Website

Onze website slaat geen persoonsgegevens of privacygevoelige informatie op.

Geen cookies

Deze website maakt geen gebruik van Cookies.

Statistieken

Onze website houdt wel statistieken bij, maar deze bevatten geen privacy-gevoelige informatie. Het enige wat wordt opgeslagen is:
Bezoekersaantallen
Land van herkomst
Hostingprovider
Bezochte pagina’s van onze website
Tijdstip van het bezoek
Geen van bovenstaande gegevens kan door ons aan u als persoon worden gekoppeld, omdat wij geen IP-adressen opslaan en u op onze website geen persoonlijke gegevens hoeft in te vullen.

Webformulier/e-mail

Wanneer u via de website een e-mail stuurt, verzamelen wij uitsluitend de door u ingevulde persoonsgegevens, zoals naam en e-mailadres. Deze persoonsgegevens gebruiken wij alleen om contact met u op te nemen naar aanleiding van uw reactie. Indien u ons een e-mail stuurt dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw e-mail.
Wij gebruiken uw e-mailadres niet voor reclamedoeleinden en het versturen van nieuwsbrieven. Uw gegevens worden op geen enkele manier gedeeld met derden, tenzij u daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar  info@BOAHeijnen.nl.  Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken, op uw verzoek reageren.

 

Reacties zijn gesloten.